AYESAŞ, başta Rockwell Collins, ASELSAN ve L3 Avionic Systems firmaları olmak üzere yazılım firmalarına RTCA DO-178B (Level A’ya kadar) standardına uygun olarak bağımsız doğrulama ve geçerleme hizmeti vermektedir. Güvenlik kritik sistemler için gerekli olan “Doğrulama” faaliyetleri Gereksinim Tabanlı Test’lere ek olarak yazılım gözden geçirme ve analiz faaliyetlerini de içermektedir. Özellikle “Yapısal Kapsama Analizi” test edilmekte olan yazılımın karşılaşabileceği muhtemel tüm durumlarda çalışmasını ve davranışlarının test edilmesini garanti altına almaktadır.

İstenilen güvenlik kritiklik seviyesine göre aşağıdaki analizlerin bazıları veya tamamı uygulanmaktadır;

  • Yazılım komut kapsaması
  • Karar kapsaması
  • Değiştirilmiş şart / karar kapsaması (MC/DC)
  • Nesne kodu kapsaması

Komuta kontrol ve aviyonik yazılım doğrulama ve geçerleme faaliyetleri için AYESAŞ, TRUVA ve GMS test araçları geliştirmiş ve kullanmaktadır.

ÇÖZÜMLER

ALT KATMAN YAZILIMI

S-70 A/B ve S/H-92 helikopterlerinde kullanılan Rockwell Collins MFD cihazlarının yazılımlarının geliştirilmesi, Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme, Kapsama Analizi alanlarında 15 yıldan uzun süredir hizmet verilmektedir.

SMARTDECK - ENTEGRE KOKPİT SİSTEMİ

L-3 Avionics Systems firması için aşağıdaki yazılımlar geliştirilmiş ve hizmetler sağlanmıştır:
- Sayısal Harita yazılımı: DO-257A, DO-276, DO-283 ve ARINC-424 standartlarına uygun,
- Harita Hazırlama Yazılımı: DO-200A standardına uygun
- OpenGL ve 1394 sürücü yazılımları (tersine mühendislik)
- Sesli Uyarı Yönetim Yazılımı
- MFD Sistem Sayfaları Yazılımı
- Tüm yazılımın Bağımsız Doğrulama ve Geçerlemesi

TRAFİK ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ

ACSS firması için TCAS 3000 ürünlerinin Çarpışma Önleme Altsistem yazılımı RTCA DO-185 A ve RTCA DO-178B Level B standardlarına uyumlu olarak geliştirilmiştir.

T3CAS TRANSPONDER

ACSS firması için Airbus A320, A330/A340 platformlarında kullanılmak üzere ADSB (DO-260A) ve RTCA DO-178B Level B standardlarına uygun olarak transponder yazılımı geliştirilmiştir.

F-35 (JSF) PANAROMİK KOKPİT EKRANI

F-35 uçaklarında kullanılmak üzere OpenGL, yazılım pencere sistemi ve iletişim yazılım paketleri RTCA DO-178B Level A standardına göre geliştirilmiş ve Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme hizmeti verilmiştir.

C-130 MODERNİZASYONU

Görev Bilgisayarı için RTCA DO-178B Level A standardına uygun olarak BSP ve Sürücü Yazılımları (Graphics/OpenGL, ARINC 429, ARINC 708, MIL-STD-1553, Ethernet, Seri (RS-232, RS-422, RS-485), ADC/DAC/Ayrık/Senkro) geliştirilmiştir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.