AYESAŞ - KOMUTA KONTROL ALGORİTMA GELİŞTİRME

KOMUTA KONTROL ALGORİTMA GELİŞTİRME

Hedef tespit ve takip sistemleri ihtiyaçlarına uygun olarak gemi ortamında bulunan yüksek parazit altında optimum performans ile çalışabilecek iz başlatma ve hedef izleme algoritmaları ile değişen çevre koşullarında ve deniz durumunda hatalı ölçümleri azaltmaya yönelik gelişmiş kargaşa giderme teknikleri geliştirilmiştir.

Geliştirilmiş olan algoritma ve tekniklerin uygulanması sonucunda muhtelif sensörlerin kapsama alanlarındaki hava ve su üstü temaslarının, sensörlerden gelen verilerin füzyonu ile azaltılmış hatalı temas oranlarıyla otomatik olarak tespit edilmesi ve izlenmesi sağlanmakta, su üstü ve hava izlerinin otomatik olarak tespit edilmesi suretiyle silah angajmanlarının daha erken yapılabilmesi ile geminin vuruş gücü ve görev başarısı artırılmaktadır.

ÇÖZÜMLER